Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES
SERWISU: WWW.STYLINGO.PL

1. Zakres Polityki prywatności i cookies

Administratorem danych jest  Stylingo Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie 10-410, przy ul. Lubelskiej 43h, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000819556. NIP: 8481876275, (dalej zwana „Stylingo”, „Administratorem” „my” lub „nas”).

Zobowiązujemy się postępować właściwie, jeśli chodzi o zbieranie, wykorzystywanie i ochronę danych osobowych. Chcemy, abyś był pewny, że Twoje dane są z nami bezpieczne a także w pełni rozumiał, w jaki sposób je wykorzystujemy, aby zaoferować Ci lepsze i bardziej spersonalizowane usługi. Właśnie dlatego została opracowana ta Polityka prywatności i cookies (dalej "Polityka"), która:

 • określa rodzaje danych osobowych, które gromadzimy;
 • wyjaśnia, w jaki sposób i dlaczego zbieramy i wykorzystujemy Twoje dane osobowe;
 • wyjaśnia, kiedy i dlaczego udostępnimy Twoje dane osobowe innym organizacjom;
 • wyjaśnia prawa i wybory, które masz, jeśli chodzi o Twoje dane osobowe.

W związku z oferowaną gamą produktów i usług, chcemy, abyś jasno wiedział, co obejmuje ta Polityka. Niniejsza Polityka dotyczy Ciebie, jeśli korzystasz z naszych produktów, usług lub funkcjonalności strony naszego serwisu (określonych w niniejszej Polityce jako "nasze Usługi"). Korzystanie z naszych Usług oznacza:

 • Odwiedzenie naszego Serwisu, założenie konta w naszym Serwisie oraz korzystanie z naszych Usług oferowanych w ramach jego funkcjonalności; 
 • Zakupy lub zamówienia u nas przez telefon, online lub w inny sposób za pomocą dowolnej strony internetowej (dalej "nasze Serwisy") lub aplikacji mobilnych ("nasze aplikacje mobilne"), za pośrednictwem których prowadzana jest sprzedaż Usług i w których publikowane są niniejsze zasady;
 • Niniejsza Polityka ma również zastosowanie, jeśli skontaktujesz się z nami lub skontaktujemy się z Tobą w sprawie naszych Usług;

Nasze Serwisy lub aplikacje mobilne mogą zawierać linki do innych stron internetowych obsługiwanych przez inne podmioty, które mają własne zasady i polityki prywatności, które wyjaśniają, w jaki sposób wykorzystują Twoje dane osobowe. W takich sytuacjach prosimy o dokładne zapoznanie się z rzeczonymi warunkami i politykami prywatności przed podaniem jakichkolwiek danych osobowych na takiej stronie internetowej, ponieważ nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za strony internetowe innych podmiotów.

 

2. Dane osobowe które zbieramy

Ta sekcja zawiera informacje o danych osobowych, które możemy od Ciebie gromadzić podczas korzystania z naszych Usług oraz innych danych osobowych, które możemy otrzymać z innych źródeł.

Rejestrując się w naszych Usługach, możesz przekazać nam:

Imię i Nazwisko, wiek, adres w-email, adres zamieszkania oraz adres dostawy zamówionych produktów;

Dane na temat wymiarów twojej sylwetki, które pozyskujemy za pośrednictwem quizu dostępnego w serwisie Stylingo.pl;

Dane na temat twoich preferencji modowych, które pozyskujemy za pośrednictwem quizu dostępnego w serwisie Stylingo.pl;

Dane logowania do konta, takie jak nazwa użytkownika i hasło, które wybrałeś;

Kupując u nas online, przeglądając nasze Serwisy lub korzystając z naszych aplikacji mobilnych, możemy zbierać:

Informacje na temat zakupów online (na przykład, co kupiłeś, kiedy i gdzie kupiłeś oraz jak za to zapłaciłeś);

Informacje o sposobie przeglądania naszych Serwisów i aplikacji mobilnych oraz informacje o kliknięciu jednej z naszych reklam (w tym na stronach internetowych innych organizacji);

Informacje o wszelkich urządzeniach używanych do uzyskania dostępu do naszych Usług (w tym marka, model i system operacyjny, adres IP, typ przeglądarki i identyfikatory urządzeń mobilnych);

Jeśli korzystasz z kuponów lub voucherów możemy zbierać:

Informacje jak i kiedy używasz kuponów lub voucherów;

Kontaktując się z nami, lub kiedy my kontaktujemy się z Tobą lub biorąc udział w promocjach, konkursach, ankietach lub ankietach dotyczących naszych Usług, możemy zbierać:

Dane osobowe, które podajesz na swój temat, za każdym razem, kiedy kontaktujesz się z nami w sprawie naszych Usług (na przykład Twoje imię i nazwisko, nazwa użytkownika, dane kontaktowe, login), w tym przez telefon, e-mail lub pocztę lub podczas rozmowy z nami za pośrednictwem mediów społecznościowych;

Szczegółowe informacje o wiadomościach e-mail i innych wiadomościach cyfrowych, które wysyłamy do Ciebie, wraz z wszelkimi linkami, które klikniesz;

Twoja opinia i wkład w ankietach satysfakcji klientów;

   

 

3. Inne źródła danych osobowych

Możemy również wykorzystywać dane osobowe z innych źródeł jak: specjalistyczne firmy, które dostarczają informacje, nasi partnerzy handlowi i rejestry publiczne. Tego typu dane osobowe pomagają nam m.in.:

 • dokonać przeglądu i poprawić dokładność posiadanych przez nas danych;
 • poprawić i zmierzyć skuteczność naszej komunikacji marketingowej, w tym reklamy online.

4. Jak i dlaczego używany danych osobowych

W poniższej tabeli szczegółowo wyjaśniamy w jaki sposób i dlaczego wykorzystujemy dane osobowe:

 

 

5. Nasze prawnie usprawiedliwione cele w używaniu Twoich danych osobowych

W miejscach w których wspomnieliśmy powyżej, że wykorzystanie danych osobowych opiera się na naszym "prawnie usprawiedliwionym celu", są to:

 • obsługa potrzeb i praw naszych klientów, w tym sprzedaży i dostarczania naszych produktów/usług;
 • promowanie i wprowadzania na rynek naszych produktów i usług;
 • obsługa konta (na przykład konto zakupów online), zarządzanie skargami i rozwiązywania wszelkich sporów;
 • zrozumienie naszych klientów, w tym ich wzorców, zachowania, a także ich upodobań i preferencji;
 • ochrona i wsparcie naszej działalności, współpracowników, klientów i współwłaścicieli;
 • testowanie i rozwijanie nowych produktów i usług, a także ulepszanie już istniejących;
 • wymogi prawne / regulacyjne.

 

6. W jaki sposób i dlaczego udostępniamy dane osobowe partnerom handlowym i dostawcom usług

W tej sekcji wskazujemy w jaki sposób i dlaczego udostępniamy dane osobowe partnerom handlowym i dostawcom towarów lub usług. Kiedy udostępniamy dane osobowe tym firmom, wymagamy od nich zachowania bezpieczeństwa i nie wolno im wykorzystywać danych osobowych do własnych celów marketingowych.

Partnerzy handlowi

Współpracujemy z wieloma partnerami handlowymi, którzy sprzedają produkty lub usługi lub których produkty lub usługi sprzedajemy za pośrednictwem naszych Usług.

W takich sytuacjach udostępniamy tylko te dane osobowe, które umożliwiają naszym partnerom handlowym świadczenie usług lub wykonanie i dostawę produktów. Na przykład, gdy robisz zakupy za pośrednictwem naszego Serwisu, możemy udostępnić naszemu partnerowi handlowemu twoje imię i dane kontaktowe, aby mógł dostarczyć wybrane produkty.

Dostawcy usług

Współpracujemy ze starannie wybranymi dostawcami usług, którzy realizują określone funkcje w naszym imieniu. Należą do nich na przykład firmy, które pomagają nam w świadczeniu: usług dla klientów, usług technologicznych, przechowywaniu i łączeniu danych, przetwarzaniu płatności i dostarczaniu zamówień. Udostępniamy tylko dane osobowe, które umożliwiają naszym dostawcom świadczenie tych usług.

Niektórzy z dostawców usług, z którymi współpracujemy, obsługują kanały mediów online w ramach których umieszczają odpowiednie reklamy naszych produktów i usług, a także dla naszych dostawców i naszych partnerów handlowych. Na przykład możesz zobaczyć ogłoszenie o naszych produktach i usługach, gdy korzystasz z określonej witryny społecznościowej lub oglądasz telewizję internetową.

 

7. W jaki sposób i dlaczego udostępniamy dane osobowe innym podmiotom 

Możemy udostępniać dane osobowe innym organizacjom w następujących okolicznościach:

 • gdy prawo lub organ publiczny twierdzi, że musimy udostępnić dane osobowe;
 • gdy musimy udostępnić dane osobowe w celu ustalenia, wykonania lub obrony naszych praw (w tym przekazywania danych osobowych innym osobom w celu zapobiegania oszustwom i zmniejszania ryzyka kredytowego);
 • do organizacji, której sprzedajemy lub przenosimy (lub przystępujemy do negocjacji w celu sprzedaży lub przeniesienia) któregokolwiek z naszych praw lub obowiązków wynikających z jakiejkolwiek umowy, którą możemy mieć z Tobą zawartą. Jeśli przeniesienie lub sprzedaż się powiedzie, podmiot otrzymujący Twoje dane osobowe może wykorzystywać twoje dane osobowe w taki sam sposób jak my;
 • do wszelkich następców prawnych związanych z naszą działalnością.

 

8. W jaki sposób chronimy Twoje dane osobowe

Wiemy, jak ważne jest odpowiednie zabezpieczenie i zarządzanie danymi osobowymi. Ta sekcja przedstawia wybrane z wprowadzonych przez nas środków. Aby zapewnić bezpieczeństwo Twoich danych używamy zabezpieczeń komputerowych, takich jak: 

 • ograniczenie dostępu jedynie dla pracowników, którzy potrzebują go do wykonywania swoich obowiązków służbowych;
 • egzekwujemy fizyczne, elektroniczne i proceduralne zabezpieczenia związane z gromadzeniem, przechowywaniem i ujawnianiem danych osobowych;
 • fizyczne kontrole dostępu do naszych budynków i plików;
 • zapory sieciowe i szyfrowanie danych podczas przesyłu za pomocą protokołu Secure Sockets Layer (SSL).

Jednak mimo podjęcia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu ochrony danych osobowych, nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa jakichkolwiek danych osobowych przesyłanych przez Internet do nas.

Dane osobowe, które od Państwa zbieramy, mogą być przekazywane i przechowywane w miejscu docelowym poza Europejskim Obszarem Gospodarczym ("EOG"). Mogą być również przetwarzane przez firmy działające poza EOG, które pracują dla nas lub dla jednego z naszych dostawców usług. Jeśli to zrobimy, zapewniamy poszanowanie Twoich praw prywatności zgodnie z niniejszymi Zasadami. Najczęstszym sposobem, w jaki to robimy, jest wprowadzenie konkretnego rodzaju umowy (więcej informacji nt. temat można znaleźć tutaj: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en) lub poprzez zatwierdzony program, taki jak Tarcza Prywatności: https://www.privacyshield.gov/welcome

9. Jak długo przetwarzamy dane osobowe

Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania tj.:

a) w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Twojej strony ograniczających tę zgodę;

b) w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy, przez czas jej wykonywania i do momentu upływu przedawnienia roszczeń z tej umowy;

c) w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora, do czasu zgłoszenia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu;

d) w celach podatkowych i rachunkowych w zakresie i przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami.

10. Możliwośćwyboru, w kwestii otrzymywania komunikatów marketingowych i udziału w badaniach rynkowych

Będziemy przesyłać Ci odpowiednie oferty i informacje o naszych produktach i usługach na wiele sposobów, w tym pocztą elektroniczną, ale tylko wtedy, gdy wcześniej wyraziłeś zgodę na otrzymywanie tych informacji marketingowych. W momencie rejestracji w naszym Serwisie, aplikacji mobilnej lub dodatkowo przy złożeniu zamówienia   zapytamy Cię, czy chcesz otrzymywać komunikację marketingową. W dowolnym czasie będziesz mieć możliwość zmiany swojego wyboru preferencji marketingowych za pośrednictwem panelu ustawień w ramach swojego konta użytkownika, przez telefon 508 288 252 lub na piśmie na wskazany adres korespondencyjny Stylingo.

Chcielibyśmy również poznać Państwa opinie, które pomogą nam ulepszyć nasze Usługi, dlatego może się zdarzyć, że skontaktujemy się z Państwem w celu przeprowadzenia badań rynkowych. Zawsze będziesz miał wybór, czy wziąć udział w naszych badaniach rynku czy też z nich zrezygnować.

11. Jak wykorzystujemy pliki cookies

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne – w szczególności pliki tekstowe – są umieszczane przez stronę naszego Serwisu lub nasz Serwis podczas każdej wizyty w urządzeniu końcowym Użytkownika, co pozwala naszym witrynom internetowym zapamiętać komputer Użytkownika lub urządzenie oraz służy realizacji kilku celów. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika strony Serwisu lub Serwis pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Stylingo. Serwer strony Serwisu lub Serwisu automatycznie rejestruje informacje przesyłane przez przeglądarkę Użytkownika w czasie wyświetlania witryny. Dzienniki serwera mogą zawierać informacje takie jak żądanie sieciowe, adres IP, typ i język przeglądarki, data i godzina przesłania żądania. Te informacje pozwalają podnosić jakość naszych Usług dzięki identyfikowaniu i przechowywaniu preferencji Użytkownika oraz śledzeniu trendów, takich jak na przykład sposoby w jakich przeszukiwane są nasze strony Serwisu lub Serwisy.

Na naszych Serwisach ( w tym na stronach Serwisu) wykorzystywane są następujące rodzaje plików cookies:

DZIAŁANIE

CHARAKTERYSTYKA

TYP

Zapewnienie wydajności 

kompatybilność (np. identyfikacja typu przeglądarki);

optymalizację (np. pomiar czasu ładowania zawartości Serwisu);

Sesyjne -> w chwili zamknięcia przeglądarki ciasteczka są usuwane

Zwiększenie bezpieczeństwa

sprawdzenie czy urządzenie użytkownika jest bezpiecznie zalogowane przez cały czas trwania jego wizyty w Serwisie;

Sesyjne -> w chwili zamknięcia przeglądarki ciasteczka są usuwane

Zapamiętanie preferencji

ulepszenie działania Serwisu np. poprzez spersonalizowane treści, powitanie lub zapamiętanie wybranego języka;

Stałe -> usuwane po dłuższym braku odwiedzania Serwisu

Analiza sposobu korzystaniaz Serwisu

zbieranie statystyk dotyczących m.in. ogólnej liczby wizyt odsłon oraz odwołań do Serwisu;

Stałe -> usuwane po dłuższym braku odwiedzania Serwisu

Informacje zwrotne od Użytkowników Serwisu

nie wyświetlanie powiadomień o charakterze jednorazowym po przejściu Użytkownika do kolejnej podstrony Serwisu;

nie wyświetlanie powiadomień cyklicznych przez zdefiniowany okres;

Sesyjne -> w chwili zamknięcia przeglądarki ciasteczka są usuwane

Stałe -> usuwane po dłuższym braku odwiedzania Serwisu

Wtyczki /widgety

dzielenie się treściami Serwisu na platformach społecznościowych;

odnotowywanie interakcji użytkowników w Serwisie (np. za pomocą licznika liczby udostępnień);

Stałe -> usuwane po dłuższym braku odwiedzania Serwisu

Dostarczanie właściwychtreści marketingowych(w szczególności reklamy online) 

dostarczanie reklam internetowych, które naszym zdaniem są dla Ciebie najbardziej istotne na naszych Serwisach i stronach internetowych innych podmiotów;

Stałe -> usuwane po dłuższym braku odwiedzania Serwisu

Pomiar skuteczności naszej komunikacji marketingowej(w tym reklamy online)

mierzenie skuteczności naszych internetowych kampanii reklamowych oraz tych wysyłanych za pośrednictwem e-mail;

kontrolowanie liczby wyświetleń reklamy.

Stałe -> usuwane po dłuższym braku odwiedzania Serwisu

 

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu ( w tym stronach Sewisu) wykorzystywane mogą być również przez strony trzecie w celu zaoferowania użytkownikom dodatkowych funkcjonalności. Korzystanie z powyższych narzędzi lub widgetów może powodować gromadzenie plików cookies na urządzeniach użytkowników w celu ułatwienia korzystania z tych serwisów ( w tym stron serwisu) i zapewnienia, że interakcja użytkowników jest wyświetlana poprawnie w naszych Serwisach ( w tym stronach Serwisu).

12. Twój wybór w zakresie plików cookies

Pomimo, że większość przeglądarek internetowych automatycznie zezwala na umieszczanie na komputerze plików cookies, Użytkownik może zabronić odbierania plików cookies, przez co pozostanie anonimowy. W takim przypadku należy pamiętać, że nie wyrażając zgody na umieszczanie plików cookies, użytkownik nie będzie mógł w pełni korzystać ze wszystkich funkcji Serwisu. W celu skonfigurowania opcji swojego urządzenia w zakresie wyrażenia zgody na zapisywanie plików cookies oraz określenia zakresu zapisywanych cookies, Użytkownik może dokonać zmian ustawień wykorzystywanej przeglądarki internetowej (w większości przypadków taka opcja znajduje się w Narzędziach lub menu Preferencje przeglądarki). 

Informujemy, iż niedokonanie przez Użytkownika zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika. W takim przypadku nasze Serwisy ( w tym Związane ze stroną Serwisu)  mogą przechowywać informacje w urządzeniu końcowym Użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji. 

Informacje na temat zarządzania plikami cookies w poszczególnych przeglądarkach można znaleźć na stronach dedykowanych poszczególnym przeglądarkom: 

Dodatkowe informacje o zarządzaniu plikami cookies znajdują się na takich stronach jak np. http://allaboutcookies.org 

13. Prawo dostępu do danych

Masz prawo do wglądu w swoje dane osobowe, które przechowujemy, w tym celu możesz się z nami skontaktować w sposób określony w punkcie 15 tego dokumentu. 

14. Pozostałe prawa osób, których dane są przetwarzane

W odniesieniu do Twoich danych osobowych masz również: 

a) Prawo do poprawienia danych

Jeśli uważasz, że posiadamy niedokładne lub brakujące informacje na Twój temat, daj nam znać, a my to poprawimy, w tym celu możesz się z nami skontaktować w sposób określony w punkcie 15 tego dokumentu.

b) Prawo do sprzeciwu 

Sprzeciw ogólny – rozpatrzymy sprzeciw wobec wykorzystania przez nas Twoich danych osobowych. Jeśli Twoje prawa przeważają nad naszymi interesami w korzystaniu z Twoich danych osobowych, wtedy na Twoją prośbę albo ograniczymy ich przetwarzanie (patrz sekcja 14.3 poniżej) albo usuniemy je (patrz sekcja 14.4 poniżej).

Sprzeciw wobec marketingu bezpośredniego – w przypadku wniesienia takiego sprzeciwu przestaniemy wykorzystywać Twoje dane osobowe w celach marketingu bezpośredniego. W wyniku sprzeciwu wobec marketingu bezpośredniego oraz w przypadku gdy nie będziemy mieli żadnych innych podstaw prawnych do ich wykorzystania, przetwarzanie Twoich danych osobowych zostanie wstrzymane w ciągu 30 dni.

w tym celu możesz się z nami skontaktować w sposób określony w punkcie 15 tego dokumentu.

c) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Istnieje kilka sytuacji, w których można ograniczyć korzystanie z danych osobowych, w tym (ale nie tylko):

 • złożyłeś ogólny sprzeciw (wymieniony w punkcie 14.2 powyżej);
 • kwestionujesz dokładność danych osobowych, które przechowujemy;
 • wykorzystaliśmy Twoje dane osobowe bezprawnie, ale nie chcesz, abyśmy je usunęli;

w tym celu możesz się z nami skontaktować w sposób określony w punkcie 15 tego dokumentu.

d) Prawo do usunięcia danych

Istnieje kilka sytuacji, w których możesz zlecić nam usunięcie Twoich danych osobowych, w tym (ale nie tylko):

 • nie musimy już przechowywać Twoich danych osobowych;
 • z powodzeniem złożyłeś sprzeciw ogólny (wymieniony w punkcie 14.2 powyżej);
 • wycofaliście Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas Państwa danych osobowych (i nie mamy żadnych innych powodów, aby z nich korzystać);
 • bezprawnie przetworzyliśmy Twoje dane osobowe;
 • w tym celu możesz się z nami skontaktować w sposób określony w punkcie 15 tego dokumentu.

e) Prawo do przenoszenia danych

Jeśli chcesz otrzymać kopię danych osobowych, które posiadamy o Tobie, skontaktuj się z nami za pośrednictwem adresu: iod@stylingo.pl.

f) Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Chcielibyśmy móc rozwiązać wszelkie Państwa wnioski i uwagi, jednakże mają Państwo również prawo złożyć skargę bezpośrednio lokalnemu organowi nadzorczemu jakim jest w Polsce Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli uważacie, że przetwarzamy dane osobowe niezgodnie z prawem.

g) Więcej informacji na temat twoich praw do ochrony danych

Strona internetowa Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) dotycząca ochrony danych zawiera więcej szczegółowych informacji na temat wspomnianych wyżej Państwa praw do ochrony danych osobowych. Jeśli chcesz bardziej szczegółowo porozmawiać z nami na temat tych praw, skorzystaj z sekcji poniżej w której informujemy "jak się z nami skontaktować".

15. Jak się z nami skontaktować

Jeśli masz pytania dotyczące sposobu gromadzenia, przechowywania i wykorzystywania danych osobowych, skontaktuj się z nami:

Telefon:     508288252

E-mail:     iod@stylingo.pl

Poczta:     ul. Lubelska  43H , 10-410 Olsztyn.

Z Inspektorem Danych Osobowych/ Administratorem możesz się również skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: E-mail:     iod@stylingo.pl