Regulamin serwisu Stylingo

1.      Postanowienia ogólne

1.1.   Właścicielem i prowadzącym serwis internetowy Stylingo ("Serwis") działający pod adresem www.stylingo.pl jest Stylingo Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie 10-410, przy ul. Lubelskiej 43h, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000819556, NIP 8481876275, Regon 385099827. Adres e-mail: kontakt@stylingo.com.pl.

1.2.   Stylingo dostarcza osobom odwiedzającym Serwis użytkownikom („Użytkownicy”) płatne oraz bezpłatne usługi stylizacji, a także rekomenduje zakup ubrań, butów oraz dodatków dobranych na podstawie analizy danych zebranych przez system w procesie wypełniania przez użytkownika ankiety dotyczącej jego preferencji, kolorystyki oraz rozmiarów.

1.3.   Usługa stylizacji polega na przedstawieniu klientowi propozycji ubrań, obuwia i dodatków dopasowanych pod względem rozmiaru do jego sylwetki, a także dopasowanych do preferencji użytkownika, kolorów i barw skóry, włosów oraz oczu, przy jednoczesnym uwzględnieniu trendów mody i prawidłowym dopasowaniu poszczególnych elementów stylizacji względem siebie. 

1.4.   "Stylizacja z dostawą" to szczególny rodzaj usługi stylizacji, który polega na doborze stylizacji wraz ze skompletowaniu wszystkich jej elementów i wysłaniu ich w jednej przesyłce na adres podany przez klienta.

1.5.   Cennik płatnych stylizacji dostępny jest pod adresem: stylingo.pl/ceny

1.6.   Produkty do zestawów stylizacji dobierane są przez stylistów Stylingo, których praca jest wspomagana przez zaawansowane algorytmy oraz rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji.

1.7.   Przygotowana stylizacja nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny.

 

2.      Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną:

2.1.   Płatne i bezpłatne przygotowywanie rekomendacji dla Użytkownika w zakresie ubrań, obuwia i dodatków, które będą dopasowane do preferencji, sylwetki i charakterystyki kolorystycznej Użytkownika. Rekomendacje prezentowane będą użytkownikowi w panelu użytkownika w postaci stylizacji (całościowej propozycji ubioru) bądź pojedynczych produktów.

2.2.   Płatne przygotowanie stylizacji, nabycie produktów wchodzących w jej skład w różnych sklepach lub u dostawców odzieży oraz ich skompletowanie, spakowanie i dostarczenie klientowi.

2.3.   Przesyłanie wiadomości e-mail, w których Serwis potwierdza otrzymanie zamówienia, ewentualne otrzymanie płatności, przyjęcie zamówienia do realizacji oraz pojawienie się w panelu użytkownika nowych rekomendacji.

2.4.   Dodawanie opinii, komentarzy i ocen – Klient może dodać opinię lub komentarz do swojego zamówienia,

 

3.      Rejestracja konta

3.1.   W celu rejestracji konta Użytkownik użytkownik wypełnia ankietę, w której podaje informacje na temat swojej sylwetki, preferencji i charakterystyki kolorystycznej skóry, włosów i oczu a następnie rejestruje konto użytkownika w Serwisie.

3.2.   Po zarejestrowaniu konta na adres email podany przez Użytkownika Serwis wysyła link aktywujący konto. Dopiero po kliknięciu w ten link konto zostanie w pełni aktywowane.

3.3.   Zakładając konto Użytkownik oświadcza, że przeczytał, zrozumiał i zgadza się na przestrzeganie warunków niniejszego Regulaminu, a także jest pełnoletni i posiada pełną zdolność do zawierania czynności prawnych W przypadku, gdy Użytkownik nie chce być związany niniejszymi warunkami, nie może korzystać ze świadczonych przez Serwis usług.

 

4.      Zamówienie

4.1.   Po zarejestrowaniu konta w Serwisie, w panelu użytkownika, dostępnym po zalogowaniu się do serwisu, Użytkownik może zamówić Stylizację.

4.2.   Zarejestrowany użytkownikownik może otrzymać darmową stylizację w okresie, w którym opcja darmowej stylizacji znajduje się w ofercie.

4.3.   Użytkownik w dowolnym momencie może zamówić płatną stylizację, zgodnie z cennikiem dostępnym na stronie stylingo.pl/ceny.

4.4.   Zamówiona Stylizacja przygotowywana jest przez Serwis w terminie nie dłuższym niż:

a)      7 dni roboczych - w przypadku usługi bezpłatnej

b)      3 dni roboczych - w przypadku usług płatnych, z wyłączeniuem Stylizacji z dostawą.

c)    10 dni roboczych - w przypadku Stylizacji z dostawą, wraz dostaczeniem produktów do klienta.

4.5.   Serwis może odmówić przygotowania stylizacji w przypadku, gdy klient podał w ankiecie informacje ewidentnie nieprawdziwe bądź odpowiedzi na różne pytania będą ze sobą wzajemnie sprzeczne. W takim przypadku, jeśli użytkownik uiścił opłatę za stylizację, zostanie ona zwrócona na konto użytkownika.

4.6.   Użytkownik otrzymuje informację o przygotowanej stylizacji drogą emaliową na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji konta.

 

5.      Płatności

5.1.   Opłaty za płatne usługi Serwis pobiera w formie przedpłaty. Płatności w Serwisie realizowane są za pośrednictwem systemu Przelewy24.

5.2. Użytkownik może dokonac płatności za pomoca przelewu bankowego, karty płatniczej, BLIK.

 

6.      Odpowiedzialność Serwisu

6.1.   Dane dotyczące produktów umieszczane w Serwisie pochodzą od Sklepów Online. Serwis dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim prezentowane były zgodnie z aktualnym stanem faktycznym. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do aktualności oferty lub innych kwestii związanych z opisem, ceną, dostępnością produktu, Użytkownik powinien kontaktować się bezpośrednio ze Sklepem Onlline, z którego oferta pochodzi.

6.2.   Transakcja pomiędzy Użytkownikiem a Sklepem Online odbywa się na warunkach określonych przez Sklep Internetowy w jego regulaminie oraz przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Stylingo nie odpowiada za dostawę Produktów oraz przebieg transakcji.

6.3.   Serwis nie odpowiada:
a) za realizację dostawy produktów w związku z zamówieniem złożonym w Sklepie Online przez Użytkownika,
b) z tytułu rękojmi, gwarancji oraz uprawnień konsumenckich związanych z produktem i transakcją sprzedaży,
c) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania przez Sklepy Internetowe,
d) za jakość, bezpieczeństwo, legalność produktów, a także prawdziwość i rzetelność ich opisów przez y Internetowe.

6.4.   W przypadku rozbieżności pomiędzy opisem produktu zamieszczonym w Serwisie i przez Sklep Online na jego stronie internetowej, wiążący dla Użytkownika jest opis produktu na stronie Sklepu Online.

6.5.   Ceny i dostępność danego produktu są aktualne na moment przygotowywania Stylizacji. Serwis nie gwarantuje, że w chwili przeglądania przez Użytkownika Stylizacji ceny na temat produktów oraz ich dostępność we wskazanych przez Serwis miejscach będą aktualne. Użytkownik nie może zgłaszać wobec Serwisu żadnych roszczeń wynikających z tych rozbieżności.

 

7.      Odpowiedzialność Użytkownika

7.1.   Zabroniony jest dostęp do Serwisu oraz jego treści w sposób zautomatyzowany. W szczególności zakazane jest używanie botów, robotów indeksujących i innych zautomatyzowanych narzędzi umożliwiających korzystanie z Serwisu bez ingerencji Użytkownika.

7.2.   Użytkownik nie jest uprawniony do kopiowania, rozpowszechniania, reprodukowania lub modyfikowania jakichkolwiek treści, w tym danych umieszczonych w Serwisie.

7.3.   Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera poprzez odznaczenie stosownej zgody w zakładce „Moje dane” po zalogowaniu się na swoje konto.

7.4.   Użytkownik oświadcza, że wszelkie treści w tym zdjęcia umieszczone przez niego w Serwisie nie naruszają obowiązujących przepisów prawa lub uprawnień osób trzecich (w tym w szczególności praw autorskich oraz innych praw własności intelektualnej). Użytkownik zobowiązuje się jednocześnie nie umieszczać jakichkolwiek treści, których wystawienie na widok publiczny może zostać uznane za naruszające dobre obyczaje.

7.5.   Korzystanie z Serwisu możliwe jest pod warunkiem spełniania przez system informatyczny, z którego korzysta Użytkownik następujących minimalnych wymagań technicznych: przeglądarka internetowa tj. Firefox, Chrome, Internet Explorer w aktualnej wersji.

 

8.      Odstąpienie od umowy

8.1.   Użytkownik ma prawo bez podawania przyczyny odstąpić od zawartej umowy w ciągu 14 dni liczonych od momentu zawarcia umowy. Do zachowania wskazanego terminu wystarczy wysłanie stosownego oświadczenia przed jego upływem.

8.2.   Prawo do odstąpienia od umowy nie obejmuje zamówionych Stylizacji. Zgodnie z art. 38 pkt 13 ustawy o prawach konsumenta, z uwagi na charakter usługi, będących treściami cyfrowymi, które nie są zapisane na nośniku materialnym, Użytkownikowi nie przysługuje uprawnienia do odstąpienia od Umowy z chwilą rozpoczęcia realizacji zamówienia przez Stylistę.

8.3.   Użytkownik korzystający z prawa odstąpienia od umowy powinien złożyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. W tym celu Użytkownik może skorzystać z formularza (Załącznik nr 1) lub sporządzić je samodzielnie. Oświadczenie należy dostarczyć drogą pocztową na adres ul. Lubelska 43H, 10-410 Olsztyn, lub drogą elektroniczną na adres kontakt@stylingo.com.pl. W przypadku złożenia oświadczenia drogą elektroniczną Usługodawca potwierdzi odebranie wiadomości poprzez wysłanie do Użytkownika wiadomości e-mail.

8.4.   W przypadku odstąpienia od umowy przez Użytkownika umowę uważa się za niezawartą. Nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia, Usługodawca zwróci Konsumentowi zapłaconą kwotę w taki sam sposób, w jaki została ona uiszczona.

9.      Reklamacje

9.1.   Reklamacja w sprawie niewykonania lub nienależytego wykonania Usług musi zawierać w szczególności określenie jej przedmiotu i odpowiednie uzasadnienie.

9.2.   Zgłoszenie reklamacyjne zostanie rozpatrzone przez Usługodawcę w terminie nie przekraczającym 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji. W tym terminie Użytkownik zostanie poinformowany o rozstrzygnięciu złożonej reklamacji wiadomością w postaci elektronicznej wysłaną na adres poczty elektronicznej wskazany w reklamacji.

 

10.      Postanowienia końcowe

10.1.   Serwis umożliwia kontakt pomiędzy Użytkownikiem, a stylistą poprzez system wiadomości prywatnych, dostępny w panelu użytkownika, po zalogowaniu się w Serwisie.

10.2.   Użytkownik w ramach Stylizacji otrzymuje informacje na temat proponowanych produktów w postaci: zdjęcia, informacji o cechach produktu, jego cenie, a także zewnętrznych sklepach internetowych  ("Sklepach Online") w których dane produkty są dostępne do zakupu..

10.3.   Serwis nie umożliwia bezpośredniego zakupu produktów wchodzących w skład Stylizacji, jednak wskazuje miejsca, gdzie Użytkownik może je nabyć.

10.4.   Serwis umożliwia Użytkownikowi m.in.:
a) uzyskiwanie informacji o produktach oferowanych przez Sklepy Online,
b) wydawanie, w tym zamieszczanie, opinii lub recenzji dotyczących proponowanych w ramach stylizacji produktów, w tym poprzez wypełnienie ankiety przesłanej przez Serwis w związku z przygotowaną stylizacją,
c) przejście na strony Sklepów Online, których oferta produktów jest prezentowana w Serwisie,
d) dostęp do Konta po zarejestrowaniu się w Serwisie, w tym gromadzenie i dostęp do przygotowanych przez Serwis dla klienta dedykowanych stylizacji,
e) otrzymywania newslettera,
f) powiadamiania o nowych ofertach Sklepów Online oraz Ofertach Handlowych,
g) branie udziału w konkursach organizowanych w Serwisie.

10.5.   Autorskie prawa majątkowe do elementów Serwisu, w tym do logotypów i treści zamieszczonych w Serwisie, a także do układu i kompozycji tych elementów (tzw. layout) oraz prawa własności przemysłowej, w tym prawa ochronne na znaki towarowe umieszczone w Serwisie, przysługują Stylingo lub podmiotom trzecim.

10.6.   Wszelkie uwagi, komentarze oraz pytania dotyczące działania Serwisu należy kierować na adres: kontakt@stylingo.com.pl

10.7.   Stylingo ma prawo do zmiany zapisów niniejszego Regulaminu. Jego doręczenie Użytkownikom odbędzie się poprzez umieszczenie go na stronie Serwisu. Zmiana Regulaminu nie narusza praw nabytych przez Użytkowników.

10.8.   Zmiana Regulaminu wchodzi w życie nie wcześniej, niż po upływie 7 dni, od opublikowania informacji o nowej treści Regulaminu w ramach Serwisu.

10.9.   W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie znajdują zastosowanie przepisy prawa polskiego.

10.10.                   Ewentualna nieważność któregokolwiek postanowienia Regulaminu nie wpływa na ważność pozostałych jego postanowień.

10.11.                   Spory powstałe na gruncie stosowania Regulaminu rozstrzygane będą przez właściwy miejscowo sąd powszechny.

10.12.                   Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2020 roku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

 

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail]

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy (*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy/ usług (*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) wybrać właściwe